به شرکت معماری برازمان خوش آمدید.​​​​​​​

راه رسیدن به  خانه رویایی شما در دست ماست...
کلمه ​​​برازمان از نظر فرهنگ لغت در توصیف کسی به کار برده می شود که دارای «اندیشه زیبا» می باشد. و معماران در اعصار مختلف تمدن بشری همیشه ثابت کرده اند که جز بهترین اندیشمندان جهان هستند که به واسطه اندیشه ها بلند نظرانه خود توانستند بناهای فاخر و به یاد ماندنی در نقاط مختلف جهان به یادگار بگذارند.
و شرکت برازمان مهراز البرز هم  با اقتباس از این کلمه و ترکیب آن با کلمه  پارسی مهراز که از نظر لغوی به معنای معمار می باشد.  و همچنین کلمه البرز که اشاره به  بزرگترین رشته کوه ها شمال کشور دارد و به دست  معمار طبیعت به گونه ای طراحی و جانمایی شده اند که علاوه بر بحث های زیبایی ، اقلیم ها آب هوایی مختلفی هم در اطراف خود به وجود آورد.

​ریشه شکل گیری اسم شرکت:
شرکت معماری برازمان از سال 1394 با هدف طراحی و اجرا انواع ساختمان لوکس با تکیه به خداوند و دانش بروز خود پا به عرصه حرفه ای گذاشته است.
که در این مدت بیش از ۱۰۰ ها پروژه موفق در نقاط مختلف کشور طراحی و اجرا کرده است.

طراحی نما- طراحی داخلی- طراحی پلان- طراحی محوطه - و فضای سبز- مدیریت پیمان

​معرفی اجمالی شرکت: