طراحی لابی کلاسیک برج مسکونی آقای محمدی- فردیس کرج